Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Video Nổi bật

Pháp luật về bảo vệ người tố cáo tham nhũng ở Việt Nam hiện nay

Pháp luật về bảo vệ người tố cáo tham nhũng ở Việt Nam hiện nay
Authors: Phạm, Linh Chi
Luận văn đã phân tích, làm rõ những vấn đề lý luận về tố cáo, bảo vệ người tố cáo tham nhũng. Trên cơ sở đánh giá, bình luận về thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng bảo vệ người tố cáo tham nhũng ở Việt Nam, tác giả đề xuất các quan điểm và hệ thống giải pháp tăng cường bảo vệ người tố cáo tham nhũng gồm giải pháp pháp lý và giải pháp khác...
Title: Pháp luật về bảo vệ người tố cáo tham nhũng ở Việt Nam hiện nay: Luận văn ThS. Luật: 603801Authors: Phạm, Linh ChiKeywords: Luật Hành chính;Bảo vệ người tố cáo tham nhũngIssue Date: 2017Publisher: H.: Khoa LuậtAbstract: Luận văn đã phân tích, làm rõ những vấn đề lý luận về tố cáo, bảo vệ người tố cáo tham nhũng. Trên cơ sở đánh giá, bình luận về thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng bảo vệ người tố cáo tham nhũng ở Việt Nam, tác giả đề xuất các quan điểm và hệ thống giải pháp tăng cường bảo vệ người tố cáo tham nhũng gồm giải pháp pháp …

Bài đăng mới nhất

Đánh giá thực trạng công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của Dự án xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc

Vị trí, tiềm năng biển Việt Nam và chính sách hợp tác quốc tế về biển trong giai đoạn hiện nay

Pháp luật về cạnh tranh không lành mạnh trong việc sử dụng nhãn hiệu ở Việt Nam

ĐHQGHN tăng cường hợp tác với tập đoàn Viễn thông quân đội Viettel

Chính sách đảm bảo an ninh lương thực của Việt Nam

Dạng cỡ tách được và các dòng cực tiểu toàn cục

Exploring the role of good leadership and corporate governance practices in improving institutional investment to listed companies in VietNam stock market

Quản lý nhà nước đối với hoạt động kiểm định chất lượng dạy nghề tại các trường nghề

Pháp luật về bảo vệ quyền lợi của lao động nữ Việt Nam khi làm việc ở nước ngoài

Ước lượng cho mô hình độ biến động ngẫu nhiên có bước nhảy