Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Video Nổi bật

Đánh giá khả năng dự báo hạn mùa của một số mô hình khí hậu khu vực cho Việt Nam

Title: Đánh giá khả năng dự báo hạn mùa của một số mô hình khí hậu khu vực cho Việt Nam : Luận văn ThS. Khoa học khí quyển và khí tượng: 61 44 87Authors: Vũ, Thanh Hằng, người hướng dẫn
Lê, Thị ThươngIssue Date: 2015Publisher: Trường ĐHKHTNAbstract: 92 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Khí tượng và khí hậu học -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39792Appears in Collections:HUS - Master Theses

Bài đăng mới nhất

Tính toán, thiết kế che chắn bức xạ phòng máy CT SCanner

Vi phạm pháp luật về giao kết hợp đồng lao động trong các Doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay

Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của một số vi sinh vật trong quá trình lên men xúc xích bán khô và giải pháp hạn chế vi sinh vật không mong muốn

Pháp Luật về bảo vệ môi trường không khí ở Việt Nam hiện nay

Pháp luật Việt Nam về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm

Xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội hiện đại, chuẩn quốc tế

Xây dựng web xem video online

Nghiên cứu những nhân tố tác động tới mối quan hệ giữa ý định và hành vi tiêu dùng xanh của người tiêu dùng Việt Nam

Đại xá và đặc xá trong Luật hình sự Việt Nam

Địa vị pháp lý của nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực chứng khoán tại Việt Nam